18.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Твърдица“№15

к-с“Диана“бл.№6

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Роза

с.Бояджик

с.Победа

с.Дряново

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово-обиколна

ул,“3-ти Март“

с.Раздел ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Ситово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Правдино