19.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Граф Игнатиев:№74 вх.Е
РАЙОН ТУНДЖА:,

с.Скалица

с.Бояджик

с.Крумово

с.Козарево

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Малък Манстир

с.Чернозем

с.Раздел ПС