20.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Места“№46

ул.“Рожен“

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Бояджик

с.Коневец

с.Челник

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Чернозем

с.Славейково

с.Пчела ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Ситово

с.Странджа

с.Камен връх

с.Вълчи извор

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Иречеково