25.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ж.к.“Хале“бл.№3

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Ботево

с.Бояджик

с.Роза

с.Тенево

с.Челник

с.Стара река

РАЙОН ЕЛХОВО:

ул.“Марица“ с ул.“Асен Златаров“
с.Жребино

с.Бояново ПС

Шарковски водопровод

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Стефан Караджово

с.Ситово

с.Малко Шарково

с.Мамарчево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

гр.Стралджа:

ул.“Иван Козарев“

ул.“Москва“