26.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Рожен“-акция

Кайнашки баир

РАЙОН ТУНДЖА:

с,Бояджик

вр.Бакаджик

с.Стара река

с.Генерал Инзово

с.Роза

РАЙОН ЕЛХОВО:

ул.“Рила“ №1

с.Бояново ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Мамарчево

с.Малко Шаркво

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Недялско

с.Люлин