27.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

бензиостанция“Петрол“/ж.к. Г.Бенковски/

бул.“Димитър Благоев“№12

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Бояджик

с.Скалица

с.Тенево

с.Веселиново

с.Победа

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Люлин

с.Поляна

РАЙОН ЕЛХОВО:

Елхово-Лозята

с.Трънково

с.Бояново

с.Лесово

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Стефан Караджово/довеждащ водопровод/