28.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

бул.“Д.Благоев“ №12

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Межда

с.Овчи кладенец

с.Бояджик

с.Скалица

с.Тенево

с.Окоп

с.Челник

с.Ханово

с.Могила ПС/автоматика/

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Пчела

с.Пчела ПС

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Каменец

с.Зимница