02.07.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Бузлуджа“/заварки на тръби/

к-с“Зорница“ бл. №1 и №8

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Крумово

с.Драма

с.Бояджик

с.Победа

с.Стара река

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Раздел

с.Добрич

с.Лесово

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Шарково

с.Попово

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Богорово