04.07.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Ямболска стачка“/прекъсване на водоподаването-акция/

ул.“Мальовица/прекъсване на водоподаването -акция/

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Крумово

с.Болярско

с.Бояджик

с.Могила

с.Калчево

с.Тенево

РАЙОН ЕЛХОВО:

с.Бояново ПС

с.Бояново-Водоем

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Златиница

с.Голямо Крушево

с.Стефан Караджово ПС

с.Малко Шарково

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Иречеково