08.07.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Радецки“№1 А

ул.“Виза“№6

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Крумово

с.Завой

с.Овчи кладенец

с.Генерал Тошево

с.Роза

с.Окоп

РАЙОН ЕЛХОВО:

ул.“Морава“

ул.“Булаир“

с.Малък Манастир

с.Бояново ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Ружица

с.Стефан Караджово

с.Странджа

с.Мамарчево

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Люлин

с.Палаузово

с.Поляна