09.07.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Константин Иричек“№1

ж.к.“Хале“№9

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Миладиновци

с.Ботево

с.Болярско

с.Гълъбинци

с.Тенево

с.Калчево

РАЙОН ЕЛХОВО:

ул.“Морава“

ул.“Стара планина“

с.Мелница

с.Гранитово-/ канализация/

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Воденичане/довеждащ водопровод/

с.Поляна

с.Палаузово