10.07.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.“Гали Поли“№32

ул.“Росица“№27-Б

ж.к.“Хале“бл.№3 и №5

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Болярско

с.Бояджик

с.Миладиновци

с.Голям манастир

с.Тенево

с.Калчево

с.Стара река /прекъсване на водоснабдяване на некоректни потребители/

с.Веселиново

РАЙОН ЕЛХОВО:

ул.“Морава“-реконструкция

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Малко Шарково

с.Шарково

с.Камен връх

с.Голямо Крушвео