11.07.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ул.Балкан/прекъсване на водоснабдяването на некоректни потребители/

ул.Абланово/прекъсване на водоснабдяването на некоректни потребители/

ул.Бели Дрин №9

ул.Петър Берон №18

РАЙОН ТУНДЖА:

с.Победа

с.Калчево

с.Симеоново

с.Голям Манастир

с.Бояджик

с.Крумово

с.Скалица

РАЙОН ЕЛХОВО:

ул.Морава-реконструкция

с.Лесово/довеждащ водопровод/

с.Мелница/довеждащ водопровод/

с.Бояново ПС

РАЙОН БОЛЯРОВО:

с.Голямо крупшево

с.Камен връх

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Богорово

с.Иречеково