Покана за представяне на оферти за избор на външни членове на одитен комитет на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, гр. Ямбол

На основание чл. 107, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит и Заповед № 196/09.11.2020г. на управителя „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Ямбол обявява Процедура за определяне на трима външни …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 04.09.2023

С ЦЕРЕМОНИЯ „РЯЗАНЕ НА ЛЕНТА“ ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ЯМБОЛС официална церемония „Рязане на лента“ ще бъде отбелязано ефективното завършване на инвестиционните …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 29.03.2023

Приключиха строително-монтажните дейности по проект на ВиК-Ямбол „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол успешно приключи всички строителни дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в …

15.02.2023

За район Ямбол: ул. „Жорж Папазов“ №4, ул. „Елена Янкова“ №1, За район Тунджа: ПС „Хаджи Димитрово“, с. Сламино, с. Тенево,с. Бояджик 

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 30.11.2022

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОВЕЖДАЩИЯ ВОДОПРОВОД ЗА ГРАД ЯМБОЛ Инженерното съоръжение премина успешно 72 часовите проби От края на месец ноември, жителите на град Ямбол и селата Веселиново, …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 25.10.2022

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОВЕЖДАЩИЯ ВОДОПРОВОД ЗА ГРАД ЯМБОЛ Е В СВОЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СТАДИЙПрез настоящата 2022 г. започнаха строителните дейности по изпълнението на обект „Нов външен водопровод от помпена станция „Кабиле“ до …

Помогнете да спрем задръстванията в канализацията

Имаме нужда от съдействието на всички наши потребители, за да може да поддържаме канализационната система  на град Ямбол в добро състояние. Помогнете да спрем задръстванията в канализацията ! Не изхвърляйте …

ОТГОВОРНОСТ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

ОТГОВОРНОСТ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА :  „ВиК“ ЕООД – Ямбол отговаря   за отвеждането на отпадъчните води от имотите на своите клиенти чрез канализационната мрежа.          „ВиК“ ЕООД – Ямбол извършва ремонта …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 23.09.2022

ВиК Ямбол изгражда нова канализационна инфраструктура за отвеждане на дъждовните води по ул. „Галац“ На 26.09.2022 година, водният оператор започва изпълнението на строително-монтажни работи по ул. „Галац“ в кв. „Възраждане“ …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 02.09.2022

Ямболското ВиК дружество успешно въведе в експлоатация новоизградени и реконструирани ВиК мрежи в град ЕлховоВиК операторът успешно въведе в експлоатация втория мащабен обект от проекта за „Доизграждане и реконструкция на …