ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 17.08.2022

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОВЕЖДАЩИЯТ ВОДОПРОВОД ЗА ГРАД ЯМБОЛ Е СЪС СЕРИОЗЕН НАПРЕДЪК В началото на 2022 г. започнаха строителните дейности по изпълнението на обект „Нов външен водопровод от помпена станция „Кабиле“ …

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 9.12.2021 г.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧЕТВЪРТИЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ЗА ВиК- ЯМБОЛ ОБЕКТ, ФИНАНСИРАН СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ На 6 декември 2021 година беше подписан Протокол обр. 2а за откриване на строителната …