01.03.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: гр.Ямбол, ул.“Матвей Вълев“ РАЙОН ТУНДЖА: с.Роза с.Хаджидимитрово група „Бакаджик“ с.Ханово РАЙОН ЕЛХОВО: с.Добрич с.Пчела РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Иречеково

ВАЖНО!

На 29.02.2024г. поради авария на спирателен кран на ПС група“ Бакаджик“ е възможно да бъде нарушено водоподаване на следните населени места: с.Калчево с.Козарево връх „Бакаджик“ с.Победа с.Челник с.Сламино с.Каравелово с.Тамарино с.Войника …

29.02.2024г.

РАЙОН ТУНДЖА: с.Хаджидимитрово с.Дражево с.Болярско с.Козарево ПС с.Скалица РАЙОН ЕЛХОВО: с.Малък манастир с.Малко Кирилово ПС РАЙОН СТРАЛДЖА: гр.Стралджа, ул.“Г.С.Раковски“

28.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: гр.Ямбол, ул.“Професор Нойков“№59 гр.Ямбол, ул.“Бяло море“ РАЙОН ТУНДЖА: с.Дражево с.Хаджидимитрово с.Роза с.Окоп с.Калчево РАЙОН ЕЛХОВО: с.Добрич РАЙОН БОЛЯРОВО: с.Дъбово ПС РАЙОН СТРАЛДЖА: гр.Стралджа, ул“Дружба“

27.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: гр.Ямбол, ул.“Матвей Вълев“ гр.Ямбол, ул.“Крали Марко“№120- канализационна мрежа РАЙОН ТУНДЖА: с.Завой с.Дражево с.Маломир с.Козарево- напорен водопровод група“Бакаджик“ РАЙОН ЕЛХОВО: гр.Елхово, Фуражен завод с.Кирилово с.Раздел ПС РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Иречеково

ВАЖНО!

На 27.02.24г. и 28.02.24г. поради авария на довеждащ водопровод за група“ Бакаджик“ е възможно да бъде нарушено водоподаване на следните населени места: с.Калчево с.Козарево връх „Бакаджик“ с.Победа с.Челник с.Сламино с.Каравелово …

26.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: гр.Ямбол, КОС № 3 РАЙОН ТУНДЖА: с.Безмер с.Кабиле с.Генерал Инзово с.Кукорево с.Маломир с.Завой РАЙОН ЕЛХОВО: гр.Елхово, ул.“Дунав“№12 гр.Елхово, ул.“ Хаджи Димитър“№17 РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Воденичане гр.Стралжа, ул.“Георги С.Раковски“

23.02.2024г.

Поради постъпила авария в напорен водоем на с.Маломир водоподаването към селото е преустановено. Дейностите по отсраняване на аварията ще продължат и утре – 24.02.24г. „В и К“ ЕООД гр.Ямбол се …

23.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: гр.Ямбол – ул.“Балатон“№1 гр.Ямбол – ж.к.“Г.Бенковски“ до блок №13 РАЙОН ТУНДЖА: с.Роза с.Сламино с.Калчево с.Чарган ПС с.Межда РАЙОН ЕЛХОВО: с.Мелница с.Трънково РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Воденичане с.Палаузово

22.02.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: гр.Ямбол, ж.к.“Хале“№11 вх.Е РАЙОН ТУНДЖА: с.Овчи кладенец с.Болярско с.Маломир с.Ханово РАЙОН ЕЛХОВО: с.Мелница с.Голям Дервент с.Жребино РАЙОН БОЛЯРОВО: с.Дъбово РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Леярово с.Правдино