20.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Места“№46 ул.“Рожен“ РАЙОН ТУНДЖА: с.Бояджик с.Коневец с.Челник РАЙОН ЕЛХОВО: с.Чернозем с.Славейково с.Пчела ПС РАЙОН БОЛЯРОВО: с.Ситово с.Странджа с.Камен връх с.Вълчи извор РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Иречеково

19.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Граф Игнатиев:№74 вх.ЕРАЙОН ТУНДЖА:, с.Скалица с.Бояджик с.Крумово с.Козарево РАЙОН ЕЛХОВО: с.Малък Манстир с.Чернозем с.Раздел ПС

18.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Твърдица“№15 к-с“Диана“бл.№6 РАЙОН ТУНДЖА: с.Роза с.Бояджик с.Победа с.Дряново РАЙОН ЕЛХОВО: гр.Елхово-обиколна ул,“3-ти Март“ с.Раздел ПС РАЙОН БОЛЯРОВО: с.Ситово РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Правдино

17.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Кичево“№58 ул.“Черни връх“№13 РАЙОН ТУНДЖА: с.Болярско с.Бояджик с.Тенево РАЙОН ЕЛХОВО: ул.“Морава“ с.Жребино с.Раздел ПС с.Бояново

14.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: ОПС КОС№15 ул.“Йордан Йовков“№26 РАЙОН ТУНДЖА: с.Хаджидимитрово с.Бояджик с.Коневец РАЙОН ЕЛХОВО: гр.Елхово – Водоем с.Трънково с.Кирилова ПС с.Изгрев ПС РАЙОН БОЛЯРОВО: с.Златиница

13.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: ж-к“Хале“бл.№3/№4 ул.“Драва“ РАЙОН ТУНДЖА: с.Асеново с.Бояджик с.Межда РАЙОН ЕЛХОВО: гр.Елхово-водоем ул.“13-ти Март“ с.Мелница с.Трънково ПСРАЙОН БОЛЯРОВО: с.Вълчи извор с.Златиница РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Недялско с.Люлин с.Поляна

12.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Спарток“/площад Боровец/-канализация ул.“Йордан Йовков“№48 р-т „Орфей“ ж.к.“Златен рог“ /подмяна на кран/ РАЙОН ТУНДЖА: с.Веселиново с,Търнава с.Савино с.Болярско с.Бояджик РАЙОН ЕЛХОВО: ул.“Иван Шишман“ с.Лесово с.Малък Манастир с.Раздел ПС РАЙОН …

11.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: к-с“Хале“№9, вх.Ж-от южната страна /канализация ж-к“Граф Игнатиев“№74 ул.“Родопи“ РАЙОН ТУНДЖА: с.Бояджик с.Ханово група „Бакаджик“-тласкател с.Роза РАЙОН ЕЛХОВО: гр.Елхово-стопански двор ул.“Морава“ ул.“Ал.Стамболийски“№161-канализация с.Лесово РАЙОН СТРАЛДЖА: РАЙОН БОЛЯРОВО: с.Оман с.Ситово

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Поради авария на тласкател от с.Козарево за група“Бакаджик“ е възможно да бъде нарушено водоподаването на 11.06.2024г.: ОБЩИНА ТУНДЖА: вр.“Бакаджик“ с.Калчево с.Козарево с.Победа с.Челник с.Сламино с.Каравелово ОБЩИНА СТРАЛДЖА: с.Каменец с.Саранско с.Тамарино …

10.06.2024г.

РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Професор Нойков“ №29 ул.“Тимок“№52 РАЙОН ТУНДЖА: с.Коневец с.Асеново с.Безмер с.Болярско РАЙОН ЕЛХОВО: с.Малък Манастир с.Жребино с.Трънково ПС РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Палаузово с.Зимница РАЙОН БОЛЯРОВО: с.Дъбово с.Горска поляна с.Вълчи извор