ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ЯМБОЛ  ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ЯМБОЛ Със заключителна пресконференция беше …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 14.09.2023

ПРОВЕДЕНА ЦЕРЕМОНИЯ РЯЗАНЕ НА ЛЕНТА  ПО ПРОЕКТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ЯМБОЛ С официална церемония „Рязане на лента“ беше отбелязано ефективното завършване на строителните дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 04.09.2023

С ЦЕРЕМОНИЯ „РЯЗАНЕ НА ЛЕНТА“ ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ЯМБОЛС официална церемония „Рязане на лента“ ще бъде отбелязано ефективното завършване на инвестиционните …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 30.06.2023

30,06,2023 Водният европейски проект на ВиК-Ямбол е в своя заключителен етап След като в края на миналата година „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол успешно приключи всички строителни дейности по …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 29.03.2023

Приключиха строително-монтажните дейности по проект на ВиК-Ямбол „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол успешно приключи всички строителни дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 30.11.2022

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОВЕЖДАЩИЯ ВОДОПРОВОД ЗА ГРАД ЯМБОЛ Инженерното съоръжение премина успешно 72 часовите проби От края на месец ноември, жителите на град Ямбол и селата Веселиново, …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 25.10.2022

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОВЕЖДАЩИЯ ВОДОПРОВОД ЗА ГРАД ЯМБОЛ Е В СВОЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СТАДИЙПрез настоящата 2022 г. започнаха строителните дейности по изпълнението на обект „Нов външен водопровод от помпена станция „Кабиле“ до …

ПРЕС – СЪОБЩЕНИЕ 23.09.2022

ВиК Ямбол изгражда нова канализационна инфраструктура за отвеждане на дъждовните води по ул. „Галац“ На 26.09.2022 година, водният оператор започва изпълнението на строително-монтажни работи по ул. „Галац“ в кв. „Възраждане“ …