Екипите на ВиК Ямбол, подмениха цялата водопроводна мрежа в к-с „Хале“, до блок 2 и 14
ВиК Ямбол отбеляза Световния ден на водата 22-ри март с конкурс за детска рисунка
ВиК Ямбол се включи в инициативите посветени на Световния ден на водата – 22 март с под надслов „Засаждане за чисти води

ПРОЕКТ ПО OПОС
  • 27.05.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Ормана“№13/бензиостанция „Им петролиум“/ РАЙОН ТУНДЖА: с.Бояджик с.Роза с.Симеоново РАЙОН ЕЛХОВО: с.Кирилово с.Лесово РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Джинот с.Александрово
  • 23.05.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: ж.к.“Г.Бенковски“№19 РАЙОН ТУНДЖА: с.Завой с.Бояджик с.Тенево с.Маломир с.Веселиново с.Чарган с.Коневец РАЙОН СТРАЛДЖА: гр.Стралджа с.Джинот РАЙОН ЕЛХОВО: с.Бояново с.Борисово с.Малък манастир
  • 22.05.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Тимок“ ул.“Райна княгина“бл.№18 и 19 ул.“Чая“ с ул.“Райна княгина“№18 – канализация РАЙОН ТУНДЖА: с.Тенево с.Коневец с.Скалица с.Роза с.Голям манастир с.Бояджик РАЙОН ЕЛХОВО: ул.“Морава“ – реконструкция ул.“Ал.Стамболийски“ №170 с.Лесово ...
  • 21.05.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Акация“ с ул.“Кичево“ ж.к.“Хале“№1 РАЙОН ТУНДЖА: с.Овчи кладенец с.Болярско с.Коневец РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Палаузово с.Люлин с.Недялско РАЙОН ЕЛХОВО: ул.“Морава“ ул.“Антим I „
  • 20.05.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Стефан Караджа“ с ул.“Кара Кольо“ РАЙОН ТУНДЖА: с.Болярско с.Каравелово с.Бояджик РАЙОН СТРАЛДЖА: Петолъчка ПС – напорен водопровод с.Воденичане- довеждащ водопровод РАЙОН ЕЛХОВО: ул.“Морава“ – реконструкция водопровод ул.“Ал.Стамболийски“№136

Изграждане на нов чугунен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“-обща дължина 6546 метра; в т.ч. 6171 m с диаметър DN500 чугун; 193 m с диаметър DN300 чугун и 182 m с диаметър DN250 чугун.

Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 12 781м, DN75-315, PE100RC, и 390бр. сградни водопроводни отклонения в гр.Ямбол.

Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 4925м, DN300-1200, РР, в гр.Ямбол.

Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с.Златиница до НР гр. Елхово.

Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 3208м, DN90, PE100RC, и 234бр. сградни водопроводни отклонения в гр.Елхово.

Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 3063м, DN300-1200, РР, и 117бр. сградни канализационни отклонения в гр.Елхово.

За ВиК Ямбол

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол

е дружество със 100% държавно участие, с предмет на дейност поддържане и експлоатация на водоснабдителните и канализационните системи в населените места, разположени на територията на област с административен център град Ямбол, включващ общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово с обща площ 3 402.09 km2.
     Обслужвано население: 116 486 жители в 5 общини – Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.
     Брой обслужвани населени места: 110
     Брой водоизточници: 211, от които 197 бр. помпажни и 14 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 3 336 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1785 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 235 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК“ ЕООД – Ямбол обслужва 3 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Ямбол, ПСОВ Елхово и ПСОВ Тенево,