Екипите на ВиК Ямбол, подмениха цялата водопроводна мрежа в к-с „Хале“, до блок 2 и 14
ВиК Ямбол отбеляза Световния ден на водата 22-ри март с конкурс за детска рисунка
ВиК Ямбол се включи в инициативите посветени на Световния ден на водата – 22 март с под надслов „Засаждане за чисти води

Във връзка със създалата се извънредна ситуация в община Болярово ВИ информираме

ПРОЕКТ ПО OПОС
  • 23.07.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Христо Смирненски“ №10 бул.“Димитър Благоев“ №15 РАЙОН ТУНДЖА: с.Овчи кладенец с.Голям Манастир с.Завой/прекъсване на водоснабдяването на некоректни потребители/ с.Дряново с.Калчево с.Победа РАЙОН ЕЛХОВО: ул.“П.Хилендарски“№5 ул.“Иван Шишман“ с.Лесово с.Бояново ...
  • 22.07.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“Шипка“№91 ул.“Странджа“№120 РАЙОН ТУНДЖА: с.Овчи кладенец с.Ботево с.Дряново с.Ханово с.Калчево РАЙОН ЕЛХОВО: ул.“Ал.Стамболийски“ ул.“Стара планина“ ПС Маломирово ПС Лесово ПС Кирилово с.Славейково РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Войника с.Палаузово с.Първенец с.Поляна ...
  • 19.07.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: ул.“к-н Петко Войвода“/прекъсване на водоснабдяванвто на некоректни потребители/ к-с „Кос“№21 к-с“Г.Бенковски“№22 вх.Г ул.“Търговска“№34 РАЙОН ТУНДЖА: с.Овчи кладенец с.Межда с.Златари с.Видинци с.Крумово с.Каравелово с.Окоп с.Ханово РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Лозенец с.Палаузово ...
  • 18.07.2024г.

  • ЗА РАЙОН ЯМБОЛ РАЙОН ТУНДЖА РАЙОН БОЛЯРОВО РАЙОН ЕЛХОВО РАЙОН СТРАЛДЖА
  • 17.07.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: к-с“КОС“№15/16 ж.к.“Г.Бенковски“№22 вх.Г РАЙОН ТУНДЖА: с.Миладиновци с.Овчи кладенец с.Роза с.Калчево с.Ханово с.Тенево с.Могила/прекъсване на водоснабдяването на некоректни потребители/ РАЙОН ЕЛХОВО: с.Маломирово с.Стройно с.Пчела с.Лесово ПС РАЙОН БОЛЯРОВО: с.Стефан ...

Изграждане на нов чугунен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“-обща дължина 6546 метра; в т.ч. 6171 m с диаметър DN500 чугун; 193 m с диаметър DN300 чугун и 182 m с диаметър DN250 чугун.

Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 12 781м, DN75-315, PE100RC, и 390бр. сградни водопроводни отклонения в гр.Ямбол.

Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 4925м, DN300-1200, РР, в гр.Ямбол.

Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с.Златиница до НР гр. Елхово.

Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 3208м, DN90, PE100RC, и 234бр. сградни водопроводни отклонения в гр.Елхово.

Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 3063м, DN300-1200, РР, и 117бр. сградни канализационни отклонения в гр.Елхово.

За ВиК Ямбол

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол

е дружество със 100% държавно участие, с предмет на дейност поддържане и експлоатация на водоснабдителните и канализационните системи в населените места, разположени на територията на област с административен център град Ямбол, включващ общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово с обща площ 3 402.09 km2.
     Обслужвано население: 116 486 жители в 5 общини – Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.
     Брой обслужвани населени места: 110
     Брой водоизточници: 211, от които 197 бр. помпажни и 14 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 3 336 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1785 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 235 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК“ ЕООД – Ямбол обслужва 3 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Ямбол, ПСОВ Елхово и ПСОВ Тенево,