Екипите на ВиК Ямбол, подмениха цялата водопроводна мрежа в к-с „Хале“, до блок 2 и 14
ВиК Ямбол отбеляза Световния ден на водата 22-ри март с конкурс за детска рисунка
ВиК Ямбол се включи в инициативите посветени на Световния ден на водата – 22 март с под надслов „Засаждане за чисти води

ПРОЕКТ ПО OПОС
  • 12.04.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: ж.к. „Хале“ бл.2 ж.к. „Хале“ бл.14 РАЙОН ТУНДЖА: с. Калчево с. Завой с. Тенево с. Ханово РАЙОН ЕЛХОВО: гр. Елхово – ул. Морава ул. „Александър Стамболийски“ №133-канализация с. ...
  • 11.04.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: гр.Ямбол, к-с „Хале“бл.№2/№14 РАЙОН ТУНДЖА: с.Бояджик- акция с.Болярско с.Маломир с.Тенево РАЙОН ЕЛХОВО: гр.Елхово, ул.“Морава“ реконструкция гр.Елхово, ул.“Пирот“№18 канализация с.Кирилово РАЙОН БОЛЯРОВО: с.Малко шарково с.Голямо крушево РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Воденичане ...
  • ВАЖНО!

  • Днес 11.04.2024г. ще има прекъсване на водоснабдяването в с.Бояджик на некоректни потребители!
  • 10.04.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: гр.Ямбол, ж.к.“Хале“бл.№2 /№14 гр.Ямбол, ж.к.“Г.Бенковски“бл.№3 РАЙОН ТУНДЖА: с.Межда РАЙОН ЕЛХОВО: гр.Елхово, ул.“Морава“ с.Бояново РАЙОН БОЛЯРОВО: гр.Болярово с.Голямо Крушево РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Тамарино
  • 09.04.2024г.

  • РАЙОН ЯМБОЛ: ж.к.“Хале“бл.№2 и №14 РАЙОН ТУНДЖА: с.Роза с.Маломир с.Симеоново РАЙОН ЕЛХОВО: гр.Елхово, ул.“Морава“ РАЙОН СТРАЛДЖА: с.Поляна

Изграждане на нов чугунен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“-обща дължина 6546 метра; в т.ч. 6171 m с диаметър DN500 чугун; 193 m с диаметър DN300 чугун и 182 m с диаметър DN250 чугун.

Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 12 781м, DN75-315, PE100RC, и 390бр. сградни водопроводни отклонения в гр.Ямбол.

Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 4925м, DN300-1200, РР, в гр.Ямбол.

Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с.Златиница до НР гр. Елхово.

Подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 3208м, DN90, PE100RC, и 234бр. сградни водопроводни отклонения в гр.Елхово.

Изграждане и подмяна на канализационна мрежа с обща дължина 3063м, DN300-1200, РР, и 117бр. сградни канализационни отклонения в гр.Елхово.

За ВиК Ямбол

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Ямбол

е дружество със 100% държавно участие, с предмет на дейност поддържане и експлоатация на водоснабдителните и канализационните системи в населените места, разположени на територията на област с административен център град Ямбол, включващ общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово с обща площ 3 402.09 km2.
     Обслужвано население: 116 486 жители в 5 общини – Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.
     Брой обслужвани населени места: 110
     Брой водоизточници: 211, от които 197 бр. помпажни и 14 бр. гравитачни
     Язовири: 0
     Обслужвана територия: 3 336 кв. км.
     Обща дължина на водоснабдителните системи на ВиК оператора: 1785 км.
     Обща дължина на канализационните системи на ВиК оператора: 235 км.
     Пречиствателни станции за ПСОВ и ПСПВ към ВиК оператора:
          "ВиК“ ЕООД – Ямбол обслужва 3 пречиствателни станции за отпадъчни води – ПСОВ Ямбол, ПСОВ Елхово и ПСОВ Тенево,